Biežāk uzdotie lietotāju jautājumi

Laptop Laptop screen Mobile screen Mobile
 1. Ja nākotnē man būs vēlme lietot papīra grāmatiņas vai es to varēšu darīt?
  Visticamāk, ka nē, jo izglītības iestādes tērē daudz laika, naudu un cilvēkresursus, lai sagatavotu, izdrukātu apkalpoju un arī arhivētu papīra dienasgrāmatas un atskaites. Šis papīra murgs sagādā “galvassāpes” visām iesaistītajām pusēm - gan uzņēmumiem, gan izglītības iestādēm, gan arī DVB projekta vadītājiem - Latvijas Darba devēju konfederācijai (LDDK). Maz ticams, ka izglītības iestādes gribēs uzturēt dubulto “grāmatvedību”, t.i. prakses dokumentāciju organizēt priekš visiem uzņēmumiem elektroniski un pāris individuāliem gadījumiem papīra formātā.
 2. Kas tieši man būs jādara šajā portālā?
  1. Jāizveido prakses vakances;
  2. Jāapstiprina tos praktikantus, kurus vēlēsies pieņemt praksē;
  3. Ik pa laikam vajadzēs pieslēgties un ar pāris klikšķiem novērtēt viņu padarītos darbus, kurus paši pēc skolas programmas būs sarakstījuši (5-10 sek.) dienā, pāris reizes nedēļā.
 3. Vai es varu lietot platformu, ja ikdienā neesmu pie datora?
  Jā! Reģistrēties iesakām labāk uz datora, taču ikdienas lietošanā, platforma ir vienlīdz ērta gan uz datora, gan uz mobilajiem telefoniem. Lai lietotu Edy365.com telefonā, nav nepieciešama aplikācija – atveram pārlūku un darbs var sākties.
 4. Vai man par praktikantu ņemšanu tagad būs jāmaksā?
  • Līdzīgi kā Mykoob.lv vai e-klasē, pamata funkcionalitāte ir bez maksas. Tu vari veidot neierobežotu vakanču daudzumu un ar vienu prakses vadītāju.
  • Praksēs, kuras ir virs 2 mēnešiem, vari vienlaicīgi nodarbināt līdz 3 praktikantiem.
  • Īsajās praksēs, kuras ir līdz 2 mēnešiem, vienlaicīgi nodarbinātajiem praktikantiem ierobežojumu nav.

  Maksas abonements būs jāiegādājas tikai tad, ja vēlēsies uzņēmuma profilā:
  1. veidot plašāku darbinieku struktūru ar vairākiem prakses vadītājiem;
  2. sasaistīt vairākas filiāles, lai tās būtu ērti pārskatīt vienuviet;
  3. sasaistīt vairākus uzņēmumus, lai tos būtu ērti pārskatīt vienuviet;
  4. uzņēmums garajās praksēs virs 2 mēnešiem ņems vairāk kā 3 praktikantus;
  5. praktikanti, tiks ņemti ar kādu no projektu atbalstiem, kuriem nepieciešamas atskaites. Šajā gadījumā sistēma tās visas izveidos Tavā vietā.
 5. Vai man tiks piestādīts rēķins un kad man būs jāmaksā par portāla lietošanu?
  Mēs nesūtam rēķinus. Apmaksa notiek tikai uz priekšu. Tajā brīdī, kad vēlēsieties izmantot kādu no maksas funkcionalitātēm, portāls Tevi par to brīdinās un prasīs abonēt kādu no plāniem, ievadot bankas kartes datus.
 6. Kā un kādu finansējumu prakses devēji var saņemt par prakses vietas nodrošināšanu?
  Darba devējiem ir iespēja saņemt līdzfinansējumu no projekta (SAM 8.5.1.). Piemēram, iesaistoties projektā un īstenojot uzņēmumā darba vidē balstītas mācības, uzņēmums var iegūt kompensāciju līdz 225 eiro mēnesī par katru audzēkni – atkarībā no stundu skaita mēnesī, ko audzēknis pavada uzņēmumā. Visas nepieciešamās atskaites platforma Edy365.com ģenerē pati.
 7. Cik daudz laika patērē praktikants? Vai viņam visu laiku ir jābūt klāt kādam uzņēmuma darbiniekam?
  Praktikants, viņam uzsākot praksi, ir jāiepazīstina ar darba drošību uzņēmumā. Tālākais ir atkarīgs no specializācijas, prakses programmas un uzticētajiem uzdevumiem. Mēs rekomendējam sākt praksi dodot mazus un vieglus uzdevumus, un pamazām kāpināt uzdevumu sarežģītību. Detalizētāku informāciju būs iespējams noskaidrot pie skolas prakses vadītāja.
 8. Kādus uzdevumus drīkst uzticēt praktikantiem?
  Praktikantiem nav darba praksē jāpilda strikti, izglītības iestādes noteiktus uzdevumus. Prakses devējs var praktikantiem uzticēt visus darbus, kuri iekļaujas viņu prakses programmā un kuri ir saistīti ar praktikanta specialitāti. Darbiem būtu jābūt vērstiem uz praktikanta profesionālo izaugsmi un pilnveidi.

  Pirms apstiprināt praktikantu praksē, platformā ir iespējams iepazīties ar prakses programmu, noklikšķinot virsū uz konkrētā praktikanta prakses programmas. Detalizētāku informāciju būs iespējams noskaidrot pie skolas prakses vadītāja.
 9. Vai praktikants uzreiz pēc prakses var palikt darbā?
  Atkarībā no tā, kurā kursā praktikants mācās, viņam var būt, var nebūt atlikuši vēl kādi mācību semestri. Uzņēmumam ir pienākums izvēlēties tādu sadarbības veidu, lai neciestu jaunieša izglītība un izglītības iestāde tiktu pabeigta.
 10. Kad ir jāizveido vakances, lai pēc iespējas ātrāk varētu uzņemt praktikantus?
  Iesakām izveidot vakances pēc iespējas ātrāk. Mēs nevaram zināt kurā skolā, kura grupa un kad dosies praksē, taču ja mūsu vakance būs sistēmā, praktikanti jūs atradīs.
 11. Cik vakances vajadzētu izveidot?
  Iesakām veidot ar rezervi. Praktikanti rakstīs pieteikumu vēstules uz tavām vakancēm, varēsi izvērtēt viņu profilus, pieteikumu un pieņemt lēmumu – pieņemt vai nē.
 12. Kāda adrese jānorāda veidojot vakanci?
  Veidojot vakanci, ir jānorāda prakses norises vieta. Ja tā ir mainīga, tad izvēlies “Mainīga” un kā adresi ieraksti novadu vai reģionu, piemēram Kurzemes reģions.
 13. Man katram praktikantam ir sava lokācija. Kuru man norādīt pie vakancēm?
  Šajā gadījumā ir jāizveido divas vienādas vakances, taču katrai jānorāda sava lokācija. Praktikanti, atkarībā no savas dzīves vietas katrs izvēlēsies savu vakanci.
 14. Ko man rakstīt prakses aprakstā?
  Iesakām tur uzrakstīt prakses pienākumus, kādu vārdu par kolektīvu, darba vidi un izaugsmes iespējam. Praktikanti, kad izvēlēsies, kuriem uzņēmumiem sūtīt pieteikumus, tos vērtēs pēc:
  1. Prakses apraksta.
  2. Uzņēmuma profila (tādēļ iesakām aizpildīt visu informāciju sadaļā “Uzņēmuma profils”.
 15. Kad vēlos apstiprināt praktikantu, kā lai es izvēlos/ierakstu prakses vadītāju?
  Lai apstiprinot praktikantu varētu viņu uzlikt konkrēta kolēģa atbildībā (kā tas ir pēc līguma), vispirms šis kolēģis ir jāuzaicina uz portālu. To var darīt šeit: Jāklikšķina uz «Vārds, uzvārds», «Uzņēmuma profils», «lietotāji», «uzaicināt lietotāju». Kad lietotājs pieņems uzaicinājumu, apstiprinot praktikantu, varēsiet izvēlēties kolēģi kā prakses vadītāju.
 16. Kā pievienot kolēģus šajā portālā pie mana uzņēmuma?
  Jāklikšķina uz «Vārds, uzvārds», «Uzņēmuma profils», «lietotāji», «uzaicināt lietotāju». Ja uzaicināts tiek lietotājs, kurš nav reģistrējies, saņems ielūgumu reģistrēties un automātiski tiks pievienots jūsu uzņēmuma. Redzēsiet viņu šajā pašā sadaļā.

  Ja uzaicināts tiek lietotājs, kurš jau ir reģistrējies kādā citā uzņēmumā, pie jaunumiem redzēs aicinājumu pievienoties jūsu uzņēmumam. Kad apstiprinās, varēs pārslēgties starp uzņēmumiem «Vārds, Uzvārds», «Lietotāju lomas». Jūs redzēsiet viņu šajā pašā sadaļā.

  Jebkuras izmaiņas stājas spēkā pēc atvienošanās no sistēmas un atkal pieslēgšanās!
 17. Kā organizēt profilu, ja ir vairāki uzņēmumi?
  Katrs atbildīgais, katrā no uzņēmumiem, reģistrē savu Juridisko personu pats. Tālāk sadaļā «vārds, uzvārds», «lietotāji» uzaicina «galveno vadītāju». Pirmajā reizē galvenais «vadītājs» reģistrēsies un pieslēgsies sistēmā. Katru nākamo uzaicināju apstiprinās jau portālā, jaunumu sadaļā. Jaunumos būs redzami visi uzaicinājumi. Visiem uzņēmumu vadītajiem, kuri sūtīja uzaicinājumus, vajadzēs “lietotāju” sadaļā piešķirt «administratora» tiesības “galvenajam vadītājam”.
 18. Kā organizēt profilu, ja ir vairākas filiāles?
  Pirmais (centralizētais) variants: Atbildīgais par visām praksēm (vai tuvākā persona tam) reģistrē uzņēmumu. Pēc tam klikšķina «Vārds/uzvārds», «Uzņēmuma profils», «lietotāji», «uzaicināt lietotāju» un uzaicina visu filiāļu vadītājus (vai personas, kuras strādās ar praktikantiem). Tālāk katras iestādes filiāles vadītājs veido vakances un aicina lietotājus (ja tādi nepieciešami) priekš sevis. Vakances nosaukumos un aprakstā jānorāda arī filiāli.

  Otrais (decentralizētais) variants: Katrs filiāles vadītājs reģistrē savu filiāli kā atsevišķu uzņēmumu. Nosaukuma laukā norāda nosaukumu + filiāli. Reģistrācijas numurs jāizdomā neeksistējošs! Pēc reģistrācijas jāuzraksta uz Oskars@edy365.com vēstule ar informāciju par to, ka konkrētais izdomātais numurs jānomaina uz reālo. Vēstulē jānorāda abi.
 19. Kā es varēšu izveidot DVB u.c. atskaites?
  Praktikantam ir pienākums katru dienu aizpildīt prakses dienasgrāmatas, tādejādi sistēma uzskaita nostrādātās stundas. Prakses beigās būs iespēja ar vienu klikšķi izdrukāt jau gatavu atskaiti, kuru vajadzēs parakstīt un nosūtīt skolai vai LDDK.
 20. Man nestrādā kāda no pogām
  Mēs iesakām izmantot tikai jaunākās un drošākās pārlūkprogrammas. Uz novecojušiem Internet Explorer pārlūkiem var nedarboties kāda no funkcionalitātēm vai pogām.
 21. Ko darīt, ja es aizmirsu paroli?
  Tuvākajā laikā tiks uztaisīta iespēja atiestatīt paroli pašam, taču šobrīd, lai to izdarītu, jāraksta uz Oskars@edy365.com. Parole tiks atiestatīta un uz e-pastu tiks atsūtīta pagaidu parole, kura būs jānomaina.
 1. Vai praktikanti var piereģistrēties paši?
  Nē! Viņus konti tiek izveidoti izglītības iestādei importējot grupas ar audzēkņiem/studentiem. Ielūgums ar pieslēgšanās vārdu un paroli tiek nosūtīts uz e-pastu, kurš tiek norādīts importēšanas failā.
 2. Ko darīt, ja neko neesmu saņēmis e-pastā.
  Vajag pārbaudīt mēstuļu (spam) mapi. Ja tur uzaicinājuma nav, tad skolas prakses vadītājam jāpieslēdzas sistēmā un jānoskaidro kāds e-pasts sistēmā ir šim praktikantam piereģistrēts. Tad jārekomendē meklēt piekļuves datus tieši šajā e-pastā.
 3. Pieteicos uzņēmumam (ar kuru noslēgts prakses līgums), taču sākuma lapā nekas nerādās – nevaru izveidot ierakstus.
  Uzņēmums izveidoja vakanci un tu uz to pieteicies. Vēl atlicis uzņēmumam apstiprināt Tevi kā savu praktikantus. To uzņēmuma pārstāvis var izdarīt sadaļā: “manas vakances”, “praktikantu pieteikumi”.
 1. Cik bieži praktikantam ir jāpilda dienasgrāmata?
  Praktikantam jāpilda dienasgrāmata tikai par tām dienām, kad viņam ir prakse vai arī cik bieži to nosaka pati izglītības iestāde. Taču laiki kuros viņš to var darīt ir konkrētā diena viena iepriekšējā diena - tātad aizpildīt dienasgrāmatu var par šodienu un vakardienu. Vienīgais izņēmums ir pirmdiena, kurā dienasgrāmatu var aizpildīt arī par svētdienu, sestdienu un piektdienu.
 2. Cik bieži uzņēmuma ir jāvērtē praktikanta ieraksti?
  Uzņēmumam nav ierobežojumu, taču mēs iesakām to darīt ne retāk kā reizi nedēļā.
 3. Ko darīt, ja praktikants aizmirsis aizpildīt dienasgrāmatu?
  Ja students aizmirsis aizpildīt dienasgrāmatu, tad students var izveidot pieteikumu, lai atvērtu jebkuru dienu. Šo pieteikumu platformā jāapstiprina izglītības iestādes vadītājam.
 4. Ko darīt, ja praktikants novēloti sāk lietot Nākotnes praksi?
  Studentiem, uzsākot praksi ir pirmo 14 dienu “koridors”, lai sāktu pildīt e-dienasgrāmatu. Šajā intervālā praktikants (ar 14 dienu kavēšanos) var pieslēgties jebkurā dienā un sākt pildīt dienasgrāmatu.
  Jebkura diena, no pirmo 14 dienu “koridora”, kurā praktikants pirmo reizi pieslēdzās un sāk pildīt dienasgrāmatu tiek uzskatīta kā pirmā aizpildīšanas diena. Praktikantam no pirmās aizpildīšanas dienas, lai vai tā būtu prakses 5 vai 14 diena, būs atvērtas aizpildīšanai visas dienas līdz konkrētam brīdim (pirmajai aizpildīšanas dienai). Šīs dienas būs pieejamas/atvērtas nākamās 14 dienas no pirmā ieraksta brīža. Mēs iesakām praktikantiem pieslēdzoties pie Nākotnes prakses uzreiz aizpildīt visas iepriekšējās dienas.
 5. Vai praktikants var labot dienasgrāmatas ierakstus?
  Praktikants var labot ierakstus, kamēr vien tie nav novērtēti no uzņēmuma puses. Ja tie ir tikuši novērtēti, tad tos labot nevar - var tikai dzēst vai nu izglītības iestādes vai uzņēmuma prakses vadītājs.
 6. Par kuriem datumu izglītības iestādes prakses vadītājs var atvērt praktikanta dienasgrāmatu?
  Skolas prakses vadītājs var atvērt vaļā jebkuru datumu (ieskaitot slimības laikā).
 7. Cik ilgi skolas prakses vadītājs var dzēst jau novērtētus datumus?
  Skolas prakses vadītājs var dzēst novērtētus ierakstus par jebkuru datumu.
 8. Cik ilgi uzņēmuma prakses vadītājs var dzēst jau novērtētus datumus?
  Uzņēmuma prakses vadītājs var dzēst novērtētus ierakstus par jebkuru datumu.
 9. Cik ilgi uzņēmējs var labot savu izlikto atzīmi?
  Uzņēmējs var labot savu izlikto atzīmi vai komentāru par iepriekšējo mēnesi līdz nākošā mēneša 5. datumam. Ja nepieciešams labot vecākus ierakstus, tad tos ir jāizdzēš un praktikantam jāizveido par jaunu.
 10. Par kādu periodu skolas prakses vadītājs var atvērt slimības lapu?
  Skolas prakses vadītājs var atvērts savam studentam slimības lapu, par jebkuriem datumiem.
 11. Cik ilgi pirms prakses, izglītības iestāde var izveidot e-praksi platformā?
  Skola var praksi sistēmā izveidot kaut vai gadu pirms tā reāli sākas, taču mēs rekomendējam to darīt vismaz 2-3 mēnešus pirms tās sākuma. Šādi studentiem būtu pietiekoši daudz laika atrast uzņēmumu un noslēgt līgumu par praksi.
Ziņot par kļūdu