Sadarbība

2022. gada 13. oktobrī SIA “edy365.com” noslēdza līgumu (Nr. VP-L-2022/55) ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumiem darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidei” 1.2.1.2. aktivitātes “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas uzlabošanai” īstenošanas noteikumi” (inovāciju “vaučeri”) ietvaros.

Projekta ietvaros paredzēta eksperimentālās izstrādes veikšanai, kuras ietvaros balstoties uz rūpniecisko pētījumu rezultātiem, jāizstrādā un jāveic darbības pārbaude mobilai saskarnei ar automatizētu “personīgo asistentu”, kas balstīts uz algoritmiska modeļa, kas spēj nodrošināt un ņem vērā (gan uzņēmuma, gan klientu) organizatoriskās un biznesa inteliģences (BI) vajadzības, gan nodrošinātu “personīgā asistenta” funkcionalitāti, integrējot “push notification” funkciju.

Projekts saņem atbalstu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Tehnoloģiju pārneses programma” (projekta identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001) ietvaros.

Projekts veikts sadarbībā ar Liepājas Universitāti.

Logotipi

Ziņot par kļūdu